Navn
Stein Ødegård
Dato
2016-05-09
Bane
Hetlevik 18
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 27 Inn 28
Total 55
1Dobbel Mando4 - Bogey 10Luie Luie3 - Par
2Vei til Vann3 - Par 11Kai til vann3 - Par
3Kaikanten3 - Par 12Korg til Korg3 - Par
4Langt utkast3 - Par 13Opp opp opp2 - Birdie
5Opp opp opp2 - Birdie 14Ned ned ned3 - Par
6Ned ned ned2 - Birdie 15Korg til Korg retur2 - Birdie
7Badeland4 - Bogey 16Jungelland4 - Bogey
8The foxhole4 - Par 17The Holefox5 - Bogey
9Home and away2 - Birdie 18Should i Stay or ...3 - Par