Navn
Eivind Mosland
Dato
2010-04-22
Bane
18-hull
Hva
Trening
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 40
Total 74
1Hull 015 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 023 - Par 11Hull 115 - Par
3Hull 034 - Par 12Hull 125 - Par
4Hull 044 - Par 13Hull 136 - Par
5Hull 053 - Par 14Hull 144 - Par
6Hull 064 - Par 15Hull 155 - Par
7Hull 073 - Par 16Hull 164 - Par
8Hull 085 - Par 17Hull 175 - Par
9Hull 093 - Par 18Hull 183 - Par