Navn
Thomas Mosland Gillesdal
Dato
2013-06-25
Bane
Mai 2013
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 29
Total 64
1Søten4 - Bogey 10Langs kirken3 - Par
2Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 11HaugenHøyden3 - Par
3Dobbel mando4 - Bogey 12Dødmannshull3 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Kanalen3 - Par
5Lekeplassen4 - Bogey 14Langs vannet4 - Bogey
6Opp på haugen4 - Bogey 15Einar3 - Par
7Kirketårnet3 - Par 16Andedamen4 - Bogey
8Langedalen4 - Par 17Søtten og ein halv3 - Par
9RN3 - Par 18Hatten3 - Par