Navn
Eirik Helvig
Dato
2013-05-28
Bane
Mai 2013
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 31
Total 61
1Søten4 - Bogey 10Langs kirken3 - Par
2Mandobjørka4 - Par 11HaugenHøyden4 - Bogey
3Dobbel mando4 - Bogey 12Dødmannshull3 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Kanalen3 - Par
5Lekeplassen3 - Par 14Langs vannet3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Einar3 - Par
7Kirketårnet2 - Birdie 16Andedamen3 - Par
8Langedalen4 - Par 17Søtten og ein halv4 - Bogey
9RN3 - Par 18Hatten5 - Dobbel-Bogey