Navn
Thomas Mosland Gillesdal
Dato
2012-08-14
Bane
Juli 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 33
Total 68
1Ein Thomas3 - Par 10Langs kirken4 - Bogey
2Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 11HaugenHøyden4 - Bogey
3Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 12Ned fra kanten3 - Par
4Nye ned i dumpa4 - Bogey 13Kanalen5 - Dobbel-Bogey
5Lekeplassen3 - Par 14Langs vannet4 - Bogey
6Opp på haugen3 - Par 15Einar3 - Par
7Kirketårnet langt5 - Bogey 16Andedamen3 - Par
8NR3 - Par 17Søtten og ein halv3 - Par
9Ut av dalen3 - Par 18H-Atten4 - Bogey