Navn
Eivind Mosland
Dato
2012-08-07
Bane
Juli 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 28
Total 62
1Ein Thomas3 - Par 10Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
2Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 11HaugenHøyden4 - Bogey
3Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 12Ned fra kanten2 - Birdie
4Nye ned i dumpa3 - Par 13Kanalen3 - Par
5Lekeplassen3 - Par 14Langs vannet3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Einar3 - Par
7Kirketårnet langt5 - Bogey 16Andedamen2 - Birdie
8NR3 - Par 17Søtten og ein halv3 - Par
9Ut av dalen3 - Par 18H-Atten3 - Par