Navn
Eirik Helvig
Dato
2012-07-03
Bane
Juni 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 39 Inn 33
Total 72
1Mandobjørka8 - Quadruple-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Hull 073 - Par 16Einar3 - Par
8Hull 085 - Dobbel-Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten5 - Dobbel-Bogey