Navn
Olav Breistein
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 35
Total 72
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR4 - Bogey 18Søten4 - Bogey