Navn
Paula Kristine M. Gillesdal
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 35
Total 70
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet5 - Dobbel-Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey