Navn
Eivind Mosland
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 33
Total 63
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey