Navn
Eirik Helvig
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 30
Total 64
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet5 - Dobbel-Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey