Navn
Olav Breistein
Dato
2012-06-19
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 37
Total 78
1Mandobjørka8 - Quadruple-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando6 - Trippel-Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar6 - Trippel-Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey