Navn
Eivind Mosland
Dato
2012-06-19
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 33
Total 66
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey