Navn
Daniel G.
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 38
Total 79
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa4 - Bogey 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen5 - Dobbel-Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten6 - Trippel-Bogey