Navn
Eivind Mosland
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 28
Total 57
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt3 - Birdie 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen2 - Birdie
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey