Navn
Eivind Mosland
Dato
2012-05-29
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 32
Total 66
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen7 - Quadruple-Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR4 - Bogey 18Søten3 - Par