Navn
Eivind Mosland
Dato
2012-05-22
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 28
Total 62
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen5 - Dobbel-Bogey 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten3 - Par