Navn
Lill Irene Larsen
Dato
2012-05-08
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 35
Total 73
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen5 - Dobbel-Bogey 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet5 - Dobbel-Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen5 - Dobbel-Bogey
9NR4 - Bogey 18Søten4 - Bogey