Navn
Henrik Magnussen
Dato
2023-08-15
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
Acepott og CTP: Vipps 20,- til 90109084 (Erlend Johnsen). 10 kr går til acepotten og 10 kr til CTP. CTP hull 15 i dag.
Resultat importert fra DGMetrix result id 2475112
# Hull Score      # Hull Score
Ut 25 Inn 20
Total 45
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 9Hull 93 - Par
2Hull 22 - Birdie 10Hull 102 - Birdie
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 11Hull 112 - Birdie
4Hull 42 - Birdie 12Hull 122 - Birdie
5Hull 53 - Par 13Hull 133 - Par
6Hull 64 - Bogey 14Hull 142 - Birdie
7Hull 72 - Birdie 15Hull 153 - Par
8Hull 82 - Birdie 16Hull 163 - Par