Navn
Eivind Mosland
Dato
2012-05-01
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 32
Total 64
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten5 - Dobbel-Bogey