Navn
Roar "RAGgen" Gjøsæter
Dato
2012-05-01
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
test nytt baneoppsett
# Hull Score      # Hull Score
Ut 28 Inn 26
Total 54
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen2 - Birdie 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen2 - Birdie 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar2 - Birdie
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten2 - Birdie