Navn
Andreas Pettersen
Dato
2023-04-25
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
Acepott og CTP: Vipps 20,- til 90109084 (Erlend Johnsen). 10 kr går til acepotten og 10 kr til CTP. CTP hull 1.
Resultat importert fra DGMetrix result id 2475074
# Hull Score      # Hull Score
Ut 25 Inn 25
Total 50
1Hull 14 - Bogey 9Hull 93 - Par
2Hull 22 - Birdie 10Hull 104 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
4Hull 42 - Birdie 12Hull 123 - Par
5Hull 53 - Par 13Hull 132 - Birdie
6Hull 62 - Birdie 14Hull 142 - Birdie
7Hull 73 - Par 15Hull 153 - Par
8Hull 84 - Bogey 16Hull 164 - Bogey