Organisasjonsplan for Stormkast - Bergen Frisbeeklubb ("Stormkast") Oppdatert 2007 02 14

Innhold:

 • Visjon
 • Hovedm�lsetninger
 • Organisasjonsstruktur

Visjon

Stormkast skal jobbe for å spre informasjon om frisbeesporten i Bergens regionen og legge til rette forholdene for utøvelse av frisbee som sport på alle niv�å, og med dette fremme samarbeid, kameratskap og sunn idrett. Stormkast skal videre våre et naturlig sammlingspunkt for alle som er interessert i de individuelle frisbee grenene i Bergensregionen.

Hovedmålsetninger

 • Bygge opp og vedlikeholde en diskgolfbane med høyt nasjonal standard i Bergensregionen
 • Spre informasjon om diskgolf og klubben slik at alle som kan interesse av å kjenne til den gjør det
 • Tilby mulighet for å spille diskgolf både som konkuranseidrett og som rekreasjonsaktivitet
 • Ha medlemmer i flest mulig klasser
 • Etabelere og opprettholde en sunn organisasjon og økonomi

Sekundære målsetninger

 • Legge tilrettefor tilbud til alle som ønsker å drive andre individuelle frisbeegrener enn diskgolf
 • Jobbe for å bygge opp flere diskgolfbaner/diskgolfløyper i Bergensregionen
 • Spre informasjon om frisbeesport generellt

Organisasjonstrukur

 • ORGANISASJONSMODELL
  
           +-------+
           |Ã…rsmøte|
           +---+---+
             |
             |    +-------------+
             +----+ Valgkomite  |
             |    |(3 medlemmer)|
             |    +-------------+
             |
             |
         +-------+---------+
         |     Styre       |
         |     =====       |
         |Leder, nestleder,|
         | 1 styremedlem + |
         |    1 vara       |
         +-----------------+
                      
             
     
     
  
 • årsmøtet
  Bestemmer love og reler for Stormkast, velger styre og bestemmer målsetningene til klubben
 • Valgkomite
  Finner og kontakter egnede kandidater til styret og presanterer desse til årsmøtet
 • Styre
  Jobber for å oppfylle målsetningene gitt av årsmøtet Daglig drift av klubben Representerer klubben utad og i de råd og organisasjoner som klubben er medlem av Forberede dagsorden til årsmøtet Byggeopp, vedlikeholde, forbedre og promotere diskgolfbaner i Bergensdistriktet

Legg inn kommentar:

Skriv inn bokstavene du ser på bildet

Felt merket med * er obligatorisk.