OBS OBS !   Banen endres i våren 2017.  Det vil komme flere endringer så vær obs.

 

Baneoppsett er sist oppdatert i April 2017

Ny rekkefølge og nytt hol

 

Lokal regel er at alle bygninger (hus, kirke) gir automatisk OB ved treff. Du skal da kaste fra stedet der disken sist var god før den traff bygningen, eller fra der du kastet sist.
Gjelder på alle hull sjølv om det ikkje er spesifisert på kvart hull

Vis hensyn til andre brukere av parken, ikkje kast om det er mulig at du kan treffe noken

Ikkje knekk greiner, trær eller annet på banen


 1. NAV-løst
  Par
  3   
  Utkast
  Markert på gress på motsatt side av 'stort søppelspann' ved skatepark
  Kurvplassering
  'I hjørnet' av gress-sletten opp mot broen
  OB
  På og over vei til venstre, på og over fotballbane og sti bak kurv, i og over kanalen.
 2. Kanalen
  Par
  3
  Utkast
  Matte på høyre side av kanalen ved bro (når en ser mot vannet)
  Kurvplassering
  På venstre side av kanalen
  OB
  I og på høyre side av kanalen, vannet. En står i OB og kaster, så om en aldri har vært godt må en kaste på nytt fra tee.
  Fra trær ved kanelen på venstre side og fram mot vannet er OB grensen definert med kvite pinner
 3. Langs vannet
  Par
  3
  Utkast
  I 'skogholt' til venstre for kurv på kanalen
  Kurvplassering
  Rett fram mot sti
  OB
  Vannet, fotballbanen og på og over veien bak kurv
 4. Langhat-hullet             -endret mars 2017 -ny teeplassering, ny mando
  Par
  4
  Utkast
  Utkast på venstre siden av kanalen når en står på bro og ser mot vannet
  Kurvplassering
  Oppe på gress rett fram gjennom skogen
  OB
  I kanalen og på det ingjerdete området til venstre for kanalen.  En er OB om en er 'nedfor kanten' til kanalen, ingen krav om at den må være våt.
  Ikke ob i den 'lille bekken'.
  OB på broen.
  Mando
      trippel mando like forbi stien.   dropzone på sti
  Annet
  Den 'lille bekken' spilles som "tilfeldig vann". Dvs, lander du i den kan du flytte disken bakover rett vekk fra kurv inntil du er på fast grunn uten straff.
 5. Mandodvergbjørka       -endret mars 2017 -ny teeplassering
  Par
  3
  Utkast
  På matte ca 25 meter bak mandbjørk i skogkanten til høyre
  Kurvplassering
  I skogkant oppe ved søppelspann
  Mando
  Må til venstre for bjørk ca halveis. Dropzone ved rot til venstre for bjørk
  OB
  Innenfor gjerdet til venstre. På og over veien til høyre
  Annet
  Ikke kast om det er folk på veien og vær veldig oppmerksom på folk som kommer opp fra stien til venstre .
 6. HAtten        -endret mars 2017 -ny korgplassering, ny mando, ny ob
  Par
  3
  Utkast
  Markert på sti ovenfor kryss
  Kurvplassering
  Inne i skogen og opp til venstre med steinmur
  OB
  På og over vei til høyre, på/ovenfor steinmur til venstre
  Mando
  Trippelando - Må til venstre for treet lengst til høyre, til høyre for markert tre i skråning. Dropzone i høyre åpning i forkant av stor stein
  Annet
  Vær veldig oppmerksom på folk på veien til høyre. Ikke kast om det er folk i nærheten
 7. Dobbel mando      -endret mars 2017 -ny kurplassering, mando, ob
  Par
  5
  Utkast
  Markert på vei
  Kurvplassering
  Langt bak i skogen rett fram. Fairway går opp forbi den store steinen der korg har vært før
  OB
  På og over vei til høyre. 
  Etter mandoen:   På og til venstre for veien.   Nedenfor kanten til høyre,  fortsetter med markerte kvite stokker/merker på trær, rundt korg og opp til vei
  MandoTrippel-mando i skogkanten bak den store steinern. Markert med maling på trær og med tau i overkant. Dropzone markert rett i forkant
 8. Vinter10
  Par
  3
  Utkast
  Plattform på vei oppenfor stor stein (som en kaster forbi på 'dobbelmando'-hullet )
  Kurvplassering
  Opp til høyre
  OB
  Til venstre nedenfor gamel vei, står noen små trær og en rot akkurat på grensen.  I bakkant (15 meter) på og over sti.
 9. Ned i dumpen
  Par
  3
  Utkast
  På 'toppen' av haugen, kunstgressutkast ved stor steinblokk
  Kurvplassering
  Nede på flaten foran kirken (den nermeste av de to kurvene)
  OB
  På og over veien (langt) bak kurv
  Annet
  Sjekk om det folk i området ved kurv, ikke mulig å se fra tee
 10. Kirkebakken               Nytt hol
  Par
  3
  Utkast
  Rød beleggingsstein ved kirken, ovenfor utkast 17
  Kurvplassering
  Skråninen nedenfor den store steinen på "ned i dumpen"
  OB
  OB-øy, begrenset av 'gresskant' nede/i forkant.  Ved bom fra tee gå til dropzone.  På alle snere kast er det vanlige ob-regler.
 11. Lekeplassen
  Par
  3
  Utkast
  På vei nedenfor 'lekseslott'. Enten matte på veien, om den er vekk finnes det røde markeringer på stein på høyre side
  Kurvplassering
  Opp mot kirken, kurven til venstre av de to
  OB
  På og over vei til venstre og bak kurv
  Annet
  Ikke kast om det folk på veien, obs på folk som kommer opp fra venstre
 12. B'øyen
  Par
  4
  Utkast
  Markert med kvit line på asfaltert gangsti fra kirken.  Ca på høyde med furu på lekeplass
  Kurvplassering
  Oppe i skogen til høyre sett fra utkast.  i skråning foran nytt dueslag.
  OB
  På og over vei/parkering til venstre
  Mando
  Mellom stammene på to trær markert med rødt på stammene, ca 20 meter til venstre for kurven på hull 16.  Det er også høydemando, må inn i den 'naturlige' åpningen, kan ikke kaste over.  Dropzone på asfaltert vei opp til venstre i forhold til mando
  Annet
  Vær obs på dei som kaster på neste hull og på hullet ut av dalen
 13. Opp på høyden
  Par
  3
  Utkast
  På 'ny asfalt' i veikryss.
  Kurvplassering
  Oppe på høyden innemellom trærene
  OB
  På og over vei/parkering til høyre
  Annet
  Vær obs på dei som kaster på neste hull og på hullet ut av dalen
 14. Olga Marie Mikalsen
  Par
  3
  Utkast
  Matte ned mot parkeringplass fra kirketårn
  Kurvplassering
  Oppe på åsrygg til høyre for utkast på 'over dalen'  og til venstre for stort furutre
  OB
  På parkeringsplass og veier, over desse
 15. Over dalen
  Par
  3
  Utkast
  På høyden mellom korgen på kirketårnet og 'opp på høyden'-hullet
  Kurvplassering
  Tvers over dalen og inn til høyre.  OBS 24/9: flyttet lenger inn på flaten
  Mando
  Til venstre for markert bjørk.  Dropzone markert litt opp i forhold til mando
  Annet
  Obs på de som spiller hullet ut av dalen
 16. Ut av dalen
  Par
  3
  Utkast
   Stor treplatting, må stå på kunstgressmatten
  Kurvplassering
  Inn til høyre bak treklyngen som ligger rett fram
  Mando
  Til venstre for furu. Dropzone til venstre for tre
 17. Langs kirken
  Par
  3
  Utkast
  Nedenfor 'høyre hjørne' av kirken, mot den store gress-sletten.
  Kurvplassering
  Oppe på høyden, til høyre for de høye trærene. Dvs, opp til høyre i 'åpningen' i trerekken
 18. Korte Haugenhøyden            -endret mars 2017 -ny korgplassering og OB
  Par
  3
  Utkast
  Hellelagt utkast på 'toppen' av høyden
  Kurvplassering
  På platå, litt kortere enn før
  OB
  Til venstre langs fairway - markert med hvitmalte trestokker. Går ned til veien nedenfor korg og følger venstresiden av denne.
  Nedenfor murkant - fortsetter ut i det 'uendelige' på sletten
  Annet
  Vis hensyn og vær grei med naboene til venstre. Det er ikkje nødvendig å brøle døgnet rundt der